2023 թվականի նոյեմբերի 25-ից ուժի մեջ մտած ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսված նոր կարգավորումները հեռավար աշխատանքի վերաբերյալ

19.06.2024
2023 թվականի նոյեմբերի 25-ից ուժի մեջ մտած ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսված նոր կարգավորումները հեռավար աշխատանքի վերաբերյալ
2023 թվականի նոյեմբերի 25-ից ուժի մեջ են մտել ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսված նոր կարգավորումները հեռավար աշխատանքի վերաբերյալ:
▪️ Հեռավար աշխատանքն աշխատողի աշխատանքային պարտականությունների կատարումն է առանց աշխատանքի վայր ներկայանալու:
▪️ Հեռավար աշխատանքը կատարվում է աշխատողի և գործատուի (անկախ սեփականության ձևից և կազմակերպաիրավական տեսակից) փոխադարձ համաձայնությամբ, եթե աշխատանքի բնույթը թույլ է տալիս այն կատարել նաև հեռավար եղանակով:
▪️ Աշխատանքի էական պայմանների փոփոխություն չհամարվելով, աշխատանքը հեռավար կատարելու մասին կողմերի ձևակերպվում է գրավոր։
▪️ Աշխատանքային պարտականությունները հեռավար եղանակով կատարելու ժամանակահատվածում աշխատողը պետք է ապահովի աշխատանքային պարտականությունների պատշաճ կատարումը, ինչպես նաև գործատուի համար իր հասանելիությունը՝ փոխադարձ համաձայնեցված եղանակով: Աշխատողի մեղքով սույն մասով սահմանված պահանջի չկատարումը համարվում է աշխատանքային կարգապահության խախտում:
▪️ Գործատուի մոտ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս հեռավար աշխատող օտարերկրացիների վրա այլևս չի տարածվում կացության կարգավիճակ ունենալու պահանջը։
📍 Այս և մնացյալ բոլոր կարգավորումները հեռավար աշխատանքի վերաբերյալ սահմանված են ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի 106․1 հոդվածով։
📞 Աշխատանքային հարցերի վերաբերյալ խորհրդատվություն և/կամ իրավական աջակցություն ստանալու համար կարող եք զանգահարել +374 91-555-447 հեռախոսահամարին։