Ֆինանսահաշվապահական Ծառայություններ

Այլ ծառայություններ
Ֆինանսահաշվապահական Ծառայություններ
  • Հաշվապահական հաշվառման վարում
  • Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում
  • Հարկային հաշվարկների ու հաշվետվությունների պատրաստում
  • Աշխատավարձի համակարգի հաշվառում
  • Գույքագրում
  • Անշարժ գույքի ձեռքբերման, գնահատման ծառայություն
  • Անշարժ գույքի ոլորտում խնդրահարույց հարցերի բարձրացում 
  • Անշարժ գույքի ձեռքբերման գործընթացի ուղեկցություն