Անշարժ Գույքի Խորհրդատվություն

Այլ ծառայություններ
Անշարժ Գույքի Խորհրդատվություն

Նոր ծառայություններ Հայաստանում, Վրաստանում (Թիֆլիսում), Դուբայում և Հունաստանում

  • Բնակարանների ձեռքբերման խորհրդատվություն
  • Իրավական փաստաթղթերի կազմում
  • Նոտարական վավերացման և պետական գրանցման ուղեկցում
  • Հեղինակություն վայելող բանկերում հաշիվներ բացելու ուղեկցում
  • Վարձակալության պայմանագիր/ վարձակալության տարածքի ընտրության աջակցություն
  • Ռեզիդենտության ձեռքբերման իրավական ուղեկցում